Sulu Yangın Söndürme Sistemleri

Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Sulu söndürme sistemi uygulama alanına göre farklı boşaltma ekipmanları (çeşitli sprinkler, nozul, monitör, yangın dolabı vs.) kullanılarak, yangından korunmak amacıyla kullanılan su dağıtım tasarlandığı bir sistemdir. Tasarımına göre ıslak borulu, baskın sistem ya da ön tepkili sistem olarak kullanılabilir. Sulu söndürme sisteminin tasarımı için yeterliyse TS EN 12845 (Sprinkler Sistemi), NFPA 14(Yangın hortumu), NFPA 15(Su sprey sistemi)Amerikan standardına göre yapılır. Bu sebeple, sistemin tasarım, kurulum, test, bakım ve tadilatlarının yangın söndürme sistemleri konusunda yetkin kişiler tarafından yapılması gerekir. Sulu Söndürme Sistemleri suyla reaksiyona giren, suyla yayılan malzemelerin, suyun zarar verebileceği değerli eşyaların (Server odaları, yazma eser kütüphaneleri, vs.) bulunmadığı ortamlarda yangından korunmak amacıyla kullanılır. Türkiye binaların yakından korunması hakkındaki yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen yerlerde otomatik yağmurlama sistemi kurulması mecburidir: Yapı yüksekliği 30.50m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda Yapı yüksekliği 51.50 m²’yi geçen konutlarda, Alanlarının toplamı 600 m² ‘den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda, Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m2 ‘den fazla olan bütün yataklı tesislerde, Toplam alanı 2000 m²’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde, Toplam alanı 1000 m²’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda.


Paylaş & Beğen