Kömür İşletmeleri

DALGIÇ FİRE Kömür İşletmeleri Yangın Koruma Sistemleri Dünyada gelişen teknoloji ve insan yaşamının gittikçe çetrefil bir hale gelmesinin sonucu olarak enerji ihtiyacı gün geçtikçe artış göstermektedir. Enerji ihtiyacının karşılanması ve büyük kitlelere en iyi hizmetlerin ulaştırılması adına enerji santralleri kurulmakta ve enerji talebi aktif bir şekilde karşılanmaya çalışılmaktadır. Dünyada büyüyen enerji talebini karşılamak için en çok tercih edilen kaynak kömürdür. Kömür yakıldığında yüksek enerji ortaya çıkaran ve verimliliği oldukça yüksek olan bir madendir. Yeraltı zenginliklerinin en önemlisi olan kömürü çıkarmak için ise kömür işletmelerinin kurulması şarttır. Kömür işletmeleri; kömür rezervinin yoğun olduğu bölgelerde kömürü çıkarma ve enerjiye dönüştürme amacı güder. Bu amaç güdülürken insan yaşamının kolaylaştırılması hedeflenirken kömür işletmelerini bekleyen risk oldukça büyüktür. Kömür İşletmelerinde Yangın Koruma Sistemleri Kömür işletmelerinde olası bir yangın büyük felaketlerin yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle bir kömür işletmesi kurulmadan mutlaka yangın koruma sistemlerinin düşünülmesi gerekir. Yangın koruma sistemleri arasında kömür işletmeleri için en uygun seçenekler şunlardır; Sprinkler Sistemi Sprinkler sistemi yangını sadece söndürmekle kalmayan ve uyarı vererek işletmedeki insanların canını da koruma altına alan bir sistemdir. Olası bir yangın anında uyarı veren sistem eş zamanlı bir şekilde söndürme faaliyetini de üstlenerek can ve mal kayıplarını minimize eder. Üstelik bu sistemde sadece yangın yerine yakın söndürücülerin çalışması sistemi oldukça verimli kılar. Buhar Sistemi Yangınla mücadelede suyu verimli kullanmak ciddi konulardan bir tanesidir. Zira rastgele sıkılan su kaynakların israfı anlamına geleceği gibi alevlerin yeterince söndürülememesi anlamına da gelebilir. Bu noktada en verimli yöntem olan Buhar sistemi; suyun minimum oranda maksimum verimle kullanımını sağlar. Su israfı da büyük derecede önlenir. Deluge(Sel) Sistemi Olası yangınların kısa sürede büyük alanlara yayılabileceği durumlara karşı tercih edilen sel sisteminde şok etkisi ile yangın ile mücadele edilmesi sağlanır. Suyun bir nebze daha yoğun kullanıldığı bu sistemde çözüm kesindir. Yangın Koruma Sistemleri Yangın koruma sistemleri başta kömür işletmeleri olmak üzere yanıcı materyallerin yoğun olarak depolandığı alanlarda mutlaka tercih edilmelidir. Algılama sistemi, sulu ve köpüklü yağmurlama sistemi, sulu minifog ve water mist ve deluge sistemi çözümlerimiz bulunmaktadır.


Paylaş & Beğen