Veri Merkezleri

DALGIÇ FİRE Veri Merkezleri Yangın Koruma Sistemleri Teknolojik gelişmelerin insan yaşamına kattığı unsurlardan bir tanesi de veri merkezleridir. Firma, kurum ve kuruluşların teknolojik aletlerle her türlü bilgiyi depoladıkları veri merkezleri genellikle bilgisayar ve diğer teknolojik cihazların konumlandığı yerdir. Geçmişte arşiv olarak adlandırılan ve belgelerin saklandığı yer olan kısmın bir nebze teknolojik bir replikası olarak adlandırılabilecek olan veri merkezlerindeki bilgilerin kaybolması kurum ve kuruluşlar için çok büyük bir risktir. Söz konusu risk ise yangın ile daha da güçlenir. Elektronik cihazların yanması ve verilerin kaybolması kuruluşların hiç de arzu etmeyeceği bir durumdur. Böylesi risklerle karşı karşıya kalmamak adına teknolojinin bütün imkânlarından faydalanan yangın koruma sistemlerini kurmalı ve derhal aktif edilmelidir. Yangın Koruma ve Söndürme Çözümleri Kurumların can damarlarından bir tanesi olma özelliği taşıyan veri merkezlerinde yangın riskine karşı kayıpları azaltmak adına kurulacak bir takım yangın koruma ve söndürme sistemleri bulunur. Söz konusu sistemleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. Sprinkler Sistemi Yangın tespiti ve yangının ortadan kaldırılmasında en yoğun kullanılan sistem olarak bilinen Sprinkler sistemi sadece söndürme değil etkin söndürme konusunda görev üstlenir. Bu anlamda yangının sadece yayılmaya başladığı yerde faaliyete geçen sprinkler sistemi yangın olmayan yerlerde çalışmaz. Sistemin su kullanımı oldukça verimlidir. Minifog Sistemi Minifog sistemi son dönemlerin en yoğun tercih edilen yangın söndürme alternatifidir. Minifog ile suyun sislenerek fışkırtılması sağlanırken verimlilik maksimum seviyededir. Alevlerin söndürülmesi sağlanırken ortaya çıkan buhar absorbe edilerek ortamdaki buhar seviyesini düşürür. Eş zamanlı olarak soğutma işlemi de yapılarak ortamda yangının tekrar etmesi engellenir. Yangın Korumanın Önemi Veri merkezi veya insanların bulunduğu başka bir merkezde olası yangınların can ve mal kayıplarına neden olabileceği aşikârdır. Bu durumu engellemek için teknolojik sistemlerden mutlaka faydalanılmalı ve riskler ortadan kaldırılmalıdır. Sprinkler, minifog, water mist sistemleri, Algılama sistemleri ile bütünleşmiş gazlı (aerosol, fm200, co2, novec, argon vb) söndürme sistemleri ve köpüklü söndürme sistemleri çözümlerimiz bulunmaktadır. Kıvılcım söndürme sistemleri ile önlem alma ve hızlı müdahale çözümlerimiz bulunmaktadır.


Paylaş & Beğen