Yangın Merdivenleri

Yangın merdiveni tipleri genel anlamda iki kategoride isimlendirilir. Z tipi ve spiral veya dairesel diye de adlandırılabilinir. Yatay zeminin ve bağlama elemanlarının oluşturduğu şekil z harfine benzediği için Z tipi yangın merdiveni olarak adlandırılan düz yangın merdivenleri daha fazla tercih edilmesinin birkaç sebebi vardır. Bunlardan birincisi çok daha fazla güvenli monte edilmesidir. Destek elemanları dairesel merdivenlere göre oldukça iyidir. BYKHY Madde 48 (5c) gereği: Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir.


Paylaş & Beğen