CO2 GAZLISÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Karbondioksit; renksiz, kokusuz, elektrik iletkenliği olmayan, yangın söndürmek için uygun bir inert gazdır. Karbondioksit hava içerisindeki oksijeni ve/veya gaz fazındaki bir yakıtın konsantrasyonunu yanmanın duracağı noktaya kadar düşürerek, yanmayı soğutarak söndürür. Ozona zarar vermez. Fiziksel olarak söndürme yapar -Lokal söndürme amaçlı kullanılır İnsan bulunan mekanlarda kullanılmaz Yeniden doldurma maliyeti düşük, yangın yaygın olarak bulunabilir Boşalma süresi 60-120 saniyedir. (lokal sistemler için 30 saniye) C02 muhtemel yangınları başarılı bir performans ile söndürür. İnsanlı mahallerin korunması noktasında C02 ‘nin insanlar tarafından solunması halinde (düşük yoğunlukta olsa bile) boğulmaya ve ölümlere sebep olabileceği dikkate alınmalıdır. Gerekli mühendislik hesaplamaları ve güvenlik önlemleri altında C02 sistemleri boyahaneler, elektrik odaları, kimyasal madde depoları, transformatörler, arşivler ve benzeri yerler için etkili şekilde kullanılmaktadır. Resmi gazetenin 09.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayınlanan ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği Kapsamında; Yağlı Tip Trafolarda Söndürme Sistemi Kurulması Zorunludur. Transformatör MADDE 65-(1) Transformatörün kurulacağı odanın bütün duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılır. (2) Yağlı transformatör kullanılması durumunda; a) Yağ toplama çukurunun yapılması gerekir. b) Uygun tipte otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi yapılır.


Paylaş & Beğen